Η Γνωσιακή-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Γνωσιακή – Αναλυτική Ψυχοθεραπεία | Εβίτα Πατέρα

Η Γνωσιακή – Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, εμπνευστής της οποίας υπήρξε ο Anthony Ryle, είναι ένα συνθετικό μοντέλο Ψυχοθεραπείας εφόσον ενσωματώνει, τόσο στην θεωρία της όσο και στην κλινική εφαρμογή της στοιχεία από άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Βασίζεται τόσο στις αρχές της Ψυχανάλυσης όσο και της Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας. Συγκεκριμένα, δίνει έμφαση στους υποσυνείδητους παράγοντες, στην συσχέτιση των πρώιμων, παιδικών βιωμάτων με τις εμπειρίες της ενήλικης ζωής καθώς και στο δυναμικό που αναπτύσσεται στην σχέση  θεραπευτή – θεραπευόμενου.
Παράλληλα, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο  ο θεραπευόμενος ερμηνεύει τα γεγονότα, τα  νοητικά φίλτρα μέσα από τα οποία αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Εξετάζει τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις του θεραπευόμενου σε σύνδεση με τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που αυτές προκαλούν.

Επιπρόσθετα, εστιάζει στην κατανόηση των «ρόλων»  του θεραπευόμενου, δηλαδή κάποιων επαναλαμβανόμενων μοτίβων συμπεριφοράς καθώς και στην αντικατάσταση των πιο δυσλειτουργικών, με άλλους υγιέστερους. Διερευνά την προέλευση αυτών των ρόλων και βοηθάει τον θεραπευόμενο να διευρύνει το ρεπερτόριο του δοκιμάζοντας εναλλακτικές στρατηγικές περισσότερο λειτουργικές.

Τέλος, η έννοια της θεραπευτικής συμμαχίας αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες για την  έκβαση της θεραπείας. Με τον όρο θεραπευτική συμμαχία δεν εννοούμε μόνο ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο ο θεραπευόμενος μπορεί να εξερευνήσει τον εαυτό του, αλλά και μια σχέση συνεργασίας, οπού θεραπευτής και θεραπευόμενος από κοινού θέτουν τους θεραπευτικούς στόχους, και αποφασίζουν για τις θεραπευτικές δραστηριότητες.

 

© www.psycho-therapia.gr
Καρύστου 17, Αμπελόκηποι

Πλησίον μετρο Πανόρμου, Αθήνα

Tel: 6979 528022
Contact: epatera@psycho-therapia.gr
Created by
George Theodorakis